თსსუ-ს ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი

მოგესალმებით

 

თბილისის სახელმწიფო

სამედიცინო უნივერსიტეტის

ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ვებ გვერდზე

 

დირექტორის გვერდი


 

 
მიმდინარეობს გვერდის რეკონსტრუქციაetapi a:      adgilobriv Termul da radiaciul dazianebaTa samkurnalo nivTierebaTa gamovlena.I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry © Copyright 2009-2014 All rights reserved