მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში

მოგესალმებით

 

თბილისის სახელმწიფო

სამედიცინო უნივერსიტეტის

ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ვებ გვერდზე

 

დირექტორის გვერდი

2015 წლის 29-31 მაისს ჩატარდება მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში სიახლეები

 

MAY 29,  FR1DAY

8:30 – 9:30

9:30 – 10:15

REGISTRATION

OPENING CEREMONY

 

Welcome to participants from the Organizing Committee
Prof. Zurab VADACHKORIA, Honorary Chairman Prof. Nana GORGASLIDZE, Chairman
Future  Perspectives  of  the  Institute  of  Pharmacochemistry  -
Giorgi DATUKISHVILI, expert

Welcome to participants from the Organizing Committee

 Prof. Zurab VADACHKORIA, Honorary Chairman

Prof. Nana GORGASLIDZE, Chairman

Future  Perspectives  of  the  Institute  of  Pharmacochemistry Giorgi DATUKISHVILI, expert

 

 

 

SESSION 1

 

Co-chairs: Assoc. Prof. Riad ELIAS, Dr. Malkhaz GETIA

10:15 – 10:45

PL-1. Recent Results in the Investigation of Bioactive Phenolics from Medicinal and Food Plants - Prof. Cosimo PIZZA, Faculty of Pharmacy, University of Salerno, Italy

10:45 - 11:00

OP-1. Secondary Metabolites from the Roots of Digitalis Ciliata Trautv. -  Dr. Alexander SKHIRTLADZE, TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia

11:00 – 11:15

OP-2. In Vitro Antiproliferative Effect of Rubus Fairholmianus Gard.  - Dr. Blassan P. GEORGE, University of Johannesburg, South Africa

11:15 – 11:30

OP-3. Novel Biomacromolecule from Medicinal Plants: Prospective Therapeutic Agent. Dr.Vakhtang BARBAKADZE,TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia

11:30 – 12:00 

COFFEE-BREAK 

 

SESSION 2

 

Co-chairs: Prof. Cosimo PIZZA, Dr. Alexander SKHIRTLADZE

12:00 – 12:30

PL-2. Medicinal Plants: Innovative Processes of Extraction. -  Prof. Riad ELIAS, Aix-Marseille Université, Faculté de Pharmacie de Marseille, France

12:30 – 12:45

OP-4. Astragalus Species of Georgian Flora as Perspective Raw Material for Biologically Active Compounds. Prof. Meri ALANIA,TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia 

12:45 – 13:00

OP-5. Development of Analytical Procedure for Quantification of Crude Extract from the Leaves of Hedera Colchica. Dr. Malkhaz GETIA, TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia

13:00 – 14:00

LUNCH

 

SESSION 3

 

Co-chairs: Prof. Athina GERONIKAKI, Dr. Maia MERLANI 

14:00 – 14:30

PL-3. Multifunctional Polymeric Excipients in Mucosal Drug Delivery Prof.Andreas BERNKOP-SCHNÜRCH, Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Austria

14:30 – 14:50

IL-1. Application of Zeolites in Medicine Dr. Vladimer TSITSISHVILI, Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, Georgia

14:50 – 15:10

IL-2. Counter-Current Chromatography, a Fast Method for Isolation of Natural CompoundsDr. Hamid-Reza ADHAMI, Tehran University of Medical Sciences, Iran

15:10 – 15:25

OP-6. Modern Strategies in Treatment of Arterial Hypertension. Dr. Maia OKUJAVA, Tbilisi State Medical University

15:25 – 15:40

OP-7. Pegylated Herbal Loaded Nanostructured Lipid Carriers for The Therapy of Cardiovascular Desease. Dr. Lia TSIKLAURI, TSMU I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry, Georgia

15:40 – 15:55

OP-8. Synthesis of Novel Chiral Sulfoxides and Investigation of Structure-Enantioselectivity Relationships in High-Performance Liquid Chromatography. Rusudan KAKAVA, Tbilisi State University, Georgia 

15:55 – 16:25

COFFEE-BREAK

 

SESSION 4

 

Co-chairs: Prof. Andreas BERNKOP-SCHNÜRCH, Dr. Lia TSIKLAURI

16:25 – 16:55

PL-4. Alternative Approaches for Natural Products Analysis. Prof. Marcus GANZERA, Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Austria

16:55 – 17:10

OP-9. Camphor – as a New Scaffold for Antiviral Agents. Dr. Olga I. YAROVAYA, Vorozhtsov Institute of Organic Chemistry, SBRAS, Russian Federation.

17:10 – 17:25

OP-10. Small Peptide Models of Metal-Amyloid Β Binding Sites in Alzheimer Disease and New Bioactive Peptidomimetics. Dr. Lili. ARABULI, Tbilisi State University, Georgia 

17:30

SOCIAL EVENT :  CITY TOUR 


MAY 30,  SATURDAY

 

SESSION 5

 

Co-chairs: Assoc. Prof. Markus GANZERA, Dr. Vakhtang BARBAKADZE

9:30 – 10:00

PL-5. Novel Thiazolidin-4-One Derivatives With Potent Hiv-1 Reverse Transcriptase Inhibitory Activity. Divergence from Non-Competitive Inhibition Mechanism. Prof. Athina GERONIKAKI, School of Pharmacy of Aristotle University of Thessaloniki, Greece

10:00 – 10:20

IL-3. Biologically Active Azomethines. Prof. Elizbar ELIZBARASHVILI, Agricultural University of Georgia

10:20 – 10:35

OP-11. ICL Catalyzed Synthesis of 3,6-Disubstituted-1,2,4,5-Tetrazines Under Microwave Irradiation: New Tool to Imaging Science & Cancer Therapy. Dr. Nanjundaswamy HEMMARAGALA, University of Johannesburg, Lazer Research Center, South Africa

10:35 – 10:50

OP-12. Screening of Adamantane Derivatives and Other Small Molecules Analogues for Antibacterial, Antiviral and Anthelminthic Activity. Prof. Davit Zurabishvili, Tbilisi State University, Georgia

10:50 – 11:05

OP-13. Synthesis of Bis-Pyridazinoindoles. Natia KARCHAVA, Tbilisi State University, Georgia

11:05 – 11:20

OP-14. The Biocomposite formulation Composed of 5-Fluorouracyl and a Biodegradable Polymer: the Preparation and Safety assessment.  Nino KUBLASHVILI, Georgian Technical University, Georgia

11:20 – 11:35

OP-15.The Use of NMR Spectroscopy in Pharmaceutical Chemistry. Dr. Mikheil LABARTKAVA, University “Geomedi”, Georgia

11:35 – 12:00

COFFEE-BREAK

 

SESSION 6

 

Co-chairs: Prof. Elizbar ELIZBARASHVILI, Dr. Karen MULKIJANYAN

12:00 – 12:30

PL-6. DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND DOSAGE FORM DESIGN FOR TARGETED DRUG DELIVERY -  Prof. Aliosha BAKURIDZE, Tbilisi State Medical University, Georgia

12:30 – 12:50

IL-4. Research and Development of Innovative Dosage Forms of Peptides.  - Prof. Rimma ABRAMOVICH, Peoples’ Friendship University of Russia, Russian Federation

12:50 – 13:05

OP-16 Rhodopes Preparations in Dentistry: Results of Clinical Study. Dr.Natia NIZHARADZE, Tbilisi State Medical University, Georgia 

13:05 – 13:20

OP-17Needful Steps and Actions for Setting Up and Running A Pharmacovigilance and Adverse Drug Reaction Monitoring System in Georgia. Shota  JIBUTI, State Regulation Agency for Medical Activities, Georgia 

13:20 – 13:35

OP-18Treatment of Cervix Uterus by Polymer Deposited Mitomicine. Sophio BADZGARADZE, Georgian Technical University, Georgia

13:35 – 14:30

LUNCH

14:30 – 16:00

POSTER SESSION & EXHIBITION

16:00 – 16:30

COFFEE-BREAK

16:30 – 17:00

CLOSNG CEREMONY

17:00 – 19:00 

FREE TIME

19:00

SOCIAL EVENT :  GALA BANQUET

 

MAY 31,  SUNDAY

8:30 – 22:00

SOCIAL EVENT :  EXCURSION TO GELATI-SATAPLIA

რეგლამენტი: პლენარული ლექცია - 30 წთ, ზეპირი მოხსენება - 15 წთ

მსოფლიო სამეცნიერო კონგრესი „ბუნებრივ ნაერთთა ფარმაკოლოგია და ქიმია“

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 2017 წლის 9-11 ოქტომბერს ჩატარდა მსოფლიო სამეცნიერო კონგრესი „ბუნებრივ ნაერთთა ფარმაკოლოგია და ქიმია“.
კონგრესის ჩატარებას ორგანიზება გაუკეთა საერთაშორისო ორგანიზაციამ - Innovic International Conferences (აშშ) და თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტმა.
კონგრესში მონაწილეობა მიიღო 50-მდე ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერებმა. საქართველოს გარდა კონგრესში მონაწილეობდნენ მეცნიერები ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა: აშშ, იაპონია, გერმანია, იტალია, პოლონეთი, სლოვაკეთი, თურქეთი, სინგაპური, მალაიზია, ისრაელი, უკრაინა, რუსეთი, ირანი, დომინიკის რესპუბლიკა, სომხეთი, ნიგერია, სამხრეთ კორეა და იორდანია.
კონგრესი მოიცავდა შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებს: სამედიცინო ქიმია, ფარმაკოლოგია, ნანოტექნოლოგიები, ტოქსიკოლოგია, ონკოლოგია, ოფტალმოლოგია და სხვ.
კონგრესის მიმდინარეობისას ჩატარდა - პლენარული მოხსენება: 6; ზეპირი მოხსენება: 22; პოსტერი: 14
კონგრესი მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დირექტორმა, პროფ. ნანა გორგასლიძემ და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორმა რიმა ბერიაშვილმა.
საერთაშორისო ორგანიზაცია „Innovinc International Conferences“ (აშშ) მთელს მსოფლიოში ატარებს საერთაშორისო კონგრესებსა და კონფერენციებს, რომლებიც ეფუძნება თანამედროვეობის გამოჩენილ მეცნიერთა ცოდნასა და გამოცდილებას და საშუალებას აძლევს ექსპერტ – მომხსენებლებს მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან შეიკრიბონ და ერთმანეთს გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება, ცოდნა და შესაძლებლობები.
ორგანიზაციის მიზანია, მუდმივად გააკეთოს ფოკუსირება ინოვაციურ ტენდენციებზე, რომლებიც მოიცავს ყველაზე თანამედროვე თემებს. ორგანიზაცია დიდი სიფრთხილით არჩევს ყოველი შემდგომი კონგრესის მასპინძელ ორგანიზაციას.
აღსანიშნავია, რომ წელს ასეთი პატივი ერგო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტს, რომლის დირექციაც ერთი წლის მანძილზე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს Innovinc International Conferences–ის ხელმძღვანელობასთან.
კონგრესის ერთ–ერთი ორგანიზატორის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დირექტორის, თსსუ–ის სოციალური ფარმაციის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორის ნანა გორგასლიძის ინფორმაციით, „ქართველი მეცნიერების გვერდით კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს თავისი დარგის უძლიერესმა მეცნიერებმა, კერძოდ, ვლადიმირ ტორჩილინიმ (აშშ), რომელიც არის 12 წიგნის და 400–ზე მეტი სტატიის ავტორი და რომლის პუბლიკაციები 44 ათასჯერ არის ციტირებული საერთაშორისო გამოცემებში, ალექსანდრ სიროტკინმა (სლოვაკია), რომლიც არის 620 პუბლიკაციის ავტორი და 2200 ჯერ არის მისი ნაშრომები ციტირებული საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში, მიხაელ დანილენკომ (ისრაელი), ნორიჩიკა ოგატამ (იაპონია), შტეფან შულცმა და სხვებმა. თითოეულმა მათგანმა გააკეთა ძალიან საინტერესო მოხსენებები ფარმაკოლოგიის სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე“.
აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო კონგრესის მუშაობაში სრულად იყო ჩართული თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის თითქმის ყველა თანამშრომელი.
კონგრესის მუშაობაში ასევე მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ტექნიკური, აგრარული და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტის პროფესორებმა.
მსოფლიო კონგრესი „ბუნებრივი ნაერთების ფარმაკოლოგიისა და ქიმიის შესახებ“ დასრულდა მონაწილეებისათვის შესაბამისი სერთიფიკატების გადაცემით.

დაწვრილებით2017 წლის 22 სექტემბერს თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტს სტუმრად ეწვია უკრაინის ტერნოპოლის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური ფარმაკოლოგიის კათედრის დოცენტი, სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელი, დოქტორი ოქსანა შევჩუკი.

 

სტუმარი გაეცნო ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო საქმიანობას, დაათვალიერა განახლებული სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიები, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის დეპარტამენტი და ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ჰერბარიუმი.

მან აღფრთოვანება ვერ დამალა ინსტიტუტში მიღებული შთაბეჭდილების გამო და  ურთიერთანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. 

დაწვრილებითაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 29 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი, 2017 წელი ბათუმი, საქართველო მომავლის ტექნოლოგიები და სიცოცხლის ხარისხი

აერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 29 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი, 2017 წელი ბათუმი, საქართველო მომავლის ტექნოლოგიები და სიცოცხლის ხარისხი

 

http://tsmu.edu/lifeconference2017/index.php?lang=ge

დაწვრილებითთსსუ-ის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტმა გამოუშვა ორიგინალური პრეპარატი ‘’ფლარონინი’’ (ტაბლეტებში 0.33)

ორიგინალური, ჰიპერაზოტემიის სამკურნალო საშუალება თირკმელთა   I  და II ხარისხის დაზიანების შემთხვევაში გამოსაყენებლად.

პრეპარატი აღადგენს თირკმლის დაზიანებულ კაპილარებს, აუმჯობესებს სისხლის ფილტრაციას, დაბლა წევს კრეატინინის და ნარჩენი აზოტის დონეს, არეგულერებს არტერიულ წნევას, ანორმირებს სისხლში შაქრის დონეს და გულის მუშაობას.

 

ჩვენებები:  ჰიელონეფრიტი, გლომერულონეფრიტი, ნეფროსკლეროზი, მაღალი არტერიული წნევა, წყალმანკი.

პრეპრატი შესულია სააფთიაქო ქსელში (ფარმანეტი) ტელ: 598 40 18 48

დაწვრილებით2017 წ 9-11 ოქტომბერს თბილისში ტარდება მსოფლიო კონგრესი „ბუნებრივი ნაერთების ფარმაკოლოგია და ქიმია“

კონგრესის ორგანიზატორებია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და „Innovinc International Conferences“ (აშშ). 

დეტალური ინფორმაცია კონგრესზე განთავსებულია ვებ გვერდზე http://pharmacologycongress.org

საკონტაქტო პირი: კარენ მულკიჯანიანი

ელ-ფოსტა: karmulk@gmail.com

ტელ: 595 03 23 45

დაწვრილებით


იტალიაში, მე-6 მსოფლიო კონგრესზე „Medicinal Chemistry and Drug Design“ მოხსენებებით წარსდგნენ ქართველი მეცნიერები ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტიდან

იტალიაში,  მე-6 მსოფლიო კონგრესზე „Medicinal Chemistry  and  Drug Design“   მოხსენებებით წარსდგნენ ქართველი მეცნიერები ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტიდან 

დაწვრილებითიოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში მერი ალანიას ვარსკვლავი გაიხსნა

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში მერი ალანიას ვარსკვლავი გაიხსნა

დაწვრილებითფარმაცევტული მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერი ალანია 80 წლისაა

ფარმაცევტული მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერი ალანია 80 წლისაა

დაწვრილებითფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში ეთერ ქემერტელიძის სახელობის მედეას სამკურნალო მცენარეთა ბაღი გაიხსნა

 


დაწვრილებით

საქართველოს პირველი ბოტანიკოს-ანატომების შესახებ

 საქართველოს პირველი ბოტანიკოს-ანატომების შესახებ

დაწვრილებითგილოცავთ ახალ 2017 წელსაკადემიკოსი ეთერ ქემერტელიძე ფარმაციაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დაჯილდოვდა

აკადემიკოსი ეთერ ქემერტელიძე  ფარმაციაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დაჯილდოვდა

დაწვრილებითიოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში კიდევ ერთი ვარსკვლავი გაიხსნა

2016 წლის 9 დეკემბერს, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ეზოში პატივი მიაგეს ღვაწლმოსილი მეცნიერის, საქართველოს დამსახურებული აგრონომის - ალექსი ჯორბენაძის ხსოვნას. ფარმაციის ხეივანში გაიხსნა მისი სახელობის ვარსკვლავი.

ამაგდარი მეცნიერის შესახებ ისაუბრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის დირექტორმა, ასოცირებულმა პროფესორმა ნანა გორგასლიძემ. მან აღნიშნა, რომ 2016 წელს, 4 დეკემბერს ცნობილ აგრონომს, ალექსი ჯორბენაძეს, დაბადებიდან 112 წელი შეუსრულდა. მის სახელს უკავშირდება ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ეზოში 22 ჰექტარზე გაშენებული სამკურნალო მცენარეთა გაშენება, ასევე, სამკურნალო მცენარეთა შირაქის საცდელი სადგურის დაარსება, სადაც დღემდე მიმდინარეობს ბუნებრივად შეზღუდული რესურსების მქონე საკვლევი მცენარეების ინტროდუქცია და კულტივირება,  მცენარეთა ბიოლოგიური თავისებურებების შესწავლა, ზრდა-განვითარების ფენოლოგია, ბიომეტრია...

ალექსი ჯორბენაძეს 1969 წელს მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული აგრონომის წოდება. მიღებული აქვს მიჩურინის ვერცხლის მედალი, ოთხჯერ მონაწილეობდა მოსკოვის საკავშირო გამოფენებში. გამოქვეყნებული აქვს 32 სამეცნიერო ნაშრომი, ერთი სახელმძღვანელო, რომლითაც სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში (ახლანდელი აგრარული უნივერსიტეტი)  ასწავლიდნენ სტუდენტებს.

ალექსი ჯორბენაძე გაიხსენა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის უხუცესმა თანამშრომელმა, აკადემიკოსმა ეთერ ქემერტელიძემ. მან ისაუბრა მის პიროვნებასა და დაუღალავ სამეცნიერო მოღვაწეობაზე.

ალექსი ჯორბენაძის სამედიცინო სფეროსთვის გაწეული ღვაწლი შეაფასა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორმა, პროფესორმა რიმა ბერიაშვილმა.

ვარსკვლავის გახსნას ესწრებოდნენ ალექსი ჯორბენაძის შთამომავლები, მათ დიდი მადლიერებით აღნიშნეს ვარსკვლავის გახსნის ინიციატივა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მისი ერთი ქალიშვილი, მანანა ჯორბენაძე, დღესაც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტისფარმაცევტული ტექნოლოგიის მიმართულების თანამშრომლად მუშაობს. გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სსიპ თსსუ-ს იოველ ქუთათელაძის   ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

დაწვრილებითინსტიტუტის დირექტორის არჩევნები

2016 წ 6 ივნისს ჩატარდება თსსუ ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქმიის ინსტიტუტის დირექტორის არჩევნები 

დაწვრილებითაკადემიკოს ე.ქემერტელიძის იუბილესთან დაკავშირებული საზეიმო სხდომა

მიმდინარე წლის 5 მაისს 15 სთ გაიმართება აკადემიკოს ეთერ ქემერტელიძის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო სხდომა

დაწვრილებითედუარდ აბოლსის საპატიო ვარსკვლავის გახსნა

მიმდინარე წლის 29 თებერვალს, თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ეზოში, ფარმაციის ხეივანში ლატვიური წარმოშობის მეცნიერს, ედუარდ აბოლსს საპატიო ვარსკვლავი გაუხსნეს. 

დაწვრილებითIII მსოფლიო კონგრესი ფარმაკოლოგიაში

2015 წ. 21 ოქტომბერს 11.00-16.00 სთ. თსსუ ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში ჩატარდება მოსამზადებელი ტრეინინგი ”III მსოფლიო კონგრესი ფარმაკოლოგიაში”

დაწვრილებითგენრი (გენო) დეკანოსიძე 80 წლისაა!

დაწვრილებითმსოფლიო კონგრესი ფარმაკოლოგიაში, ბრისბენი, ავსტრალია

2015 წლის 20-22 ივლისს, ქალაქ ბრისბენში (ავსტრალია) ჩატარდა   მსოფლიო კონგრესი ფარმაკოლოგიაში დევიზით “ფარმაკოლოგიაში წამალთა შემუშავების მონიტორინგი და პრობლემების გადაწყვეტა”.  

დაწვრილებით2015 წლის 29-31 მაისს ჩატარდება მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ფარმაცევტულ მეცნიერებებში

ყურადღება !  

კონფერენცია ჩატარდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციის კორპუსში   მის.: ვაჟა ფშაველას გამზირი 33

რეგისტრაცია 29 მაისი 8:30-9:30

გახსნა 29 მაისი 9:30

კონფერენციის მიმართულებები

 ფარმაკოგნოზია, ფიტოქიმია 

  • ფარმაცევტული ქიმია
  • ფარმაცევტული ტექნოლოგია, ბიოფარმაცია
  • ფარმაცევტული ანალიზი, ვალიდაციის მეთოდები
  • ფარმაკოეკონომიკა 
  • ფარმაცევტული მენეჯმენტი და მარკეტინგი 
  • კლინიკური ფარმაცია, ფარმაკოლოგია
  • ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ქიმია და სინთეზი

დაწვრილებითფარმაკობოტანიკის ლაბორატორიის მესამე საველე გასვლა თბილისის ზღვის შემოგარენში

 

2014 წლის 24 ივნისს ფარმაკობოტანიკის ლაბორატორიის კოლექტივმა ჩაატარა მორიგი, მესამე საველე გასვლა თბილისის ზღვის შემოგარენში

დაწვრილებითGITA_Business Development Forum Expo-Georgia 10-12 July

ქართული ტექნოლოგიების გამოფენა

დაწვრილებითახალგაზრდა მეცნიერთა საყურადღებოდ!

დაწვრილებით5 World Congress on Biotechnology

2014 წლის 25-27 ივნისს, ქალაქ ვალენსიაში (ესპანეთი) ჩატარდა მე-5 მსოფლიო კონგრესი ბიოტექნოლოგიაში  კონფერენციის დევიზი იყო: “დააჩქარე მეცნიერული აღმოჩენები”.

დაწვრილებითმე–14 საერთაშორისო სპეციალიზებული გამოფენა (Caucasus Healthcare 2014)

მე–14 საერთაშორისო სპეციალიზებული გამოფენა (Caucasus Healthcare 2014)

დაწვრილებითP-SC-EMB ექსპერტთა კომიტეტის მე-11-ე პლენარული სესია

ა/წ 15-16 მაისს ფარმაცევტული ტექნოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაციის დოქტორი ლ. წიკლაური, რომელიც ამავე დროს არის საქართველოს ექსპერტი ჯანმრთელობაზე ზრუნვის და სამკურნალო საშუალებების ხარისხის ევროპული დირექტორატის (EDQM)

დაწვრილებით

ფლორისტული კვლევის მეორე ერთდღიანი საველე გასვლა

2014 წლის 29 მაისს ჩატარდა სამეცნიერო თემით დაგეგმილი თბილისის ზღვის ჩრდილოეთი მხრიდან  (თემქის დასახლება, ზღვის გარშემოწერილობის 26კმ)  შემოგარენის სეზონური, ფლორისტული კვლევის მეორე ერთდღიანი საველე გასვლა.

დაწვრილებითI.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry © Copyright 2009-2014 All rights reserved